İnternet sitemiz mesleki olarak kullanılan kelimeler / terimler / ürün isimleri dışında Türk diline uymayan kelimeleri kullanmama konusunda dikkatli olmayı ; mesleki terimlerinin karşılığını Türk Dil Kurumu  sözlüğüne  uygun hale getirmeyi ve/veya açıklamayı  ilke edinmiştir. Bize uyarınız için : iletişim formu

————————————————————————————————————

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu  

             Sigorta sözleşmeleri

             MADDE 11 – (1) Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak belirtilir.

            (5) Sigorta sözleşmelerinde yabancı kelimelere yer verilemez. Yabancı kelimelerin karşılığı olarak Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kelimelerin kullanımı esastır.  (sektörel yabancı kelimeler bkn : sitemiz sigorta terimleri sözlüğü