Hukuksal koruma sigortası

Mevcut poliçelerinizde yeralan/alabilecek hukuki koruma sigortası ek teminat olarak  verilmekte olup ayrıca bağımsız poliçe olarak ta sunmaktayız. Hukuki koruma sigortası hangi teminatları sunar.

Öz olarak kapsama giren dava’da

  • Savunma masrafları ve
  • dava sonucu oluşabilecek
  • Temyiz  tahkim vb… masraflardır.

tam tanımı aşağıdaki sunumdadır.

Her poliçe de bu sigortanın hangi koruma kapsamına girdiği ayrıca belirtilmiştir.

  • Araca bağlı hukuki koruma sürücü hukuki koruma
  • Aile hukuki koruma
  • Taşınmaza bağlı hukuki koruma
  • Kişisel hukuki koruma