Anadolu İşyeri Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler; Teminat altına alınabilecek işyerleri :

Satış Yerleri  Atölyeler  Depolar  Fabrikalar  İmalathaneler  Ambar ve Ardiyeler  Özellik Arzeden Yerler

Sunulan teminatlar:

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Dahili su

İzolasyon yetersizliğinden kaynaklanan dahili su hasarları

Fırtına

Kara/hava/deniz taşıtları Çarpması

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı civaz kazılar

Duman

Deprem

Sel veya su baskını

Kar ağırlığı

Yangın mali sorumluluğu

Enkaz kaldırma masrafları

Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Kira kaybı

Alternatif işyeri değişikliği masrafları

İş durması

Geçici adres nakil

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı (*)

Taşınan para hırsızlığı (*)

Emniyeti suistimal (*)

Makine kırılması (*)

Elektronik cihaz (*)

Çalışanlara ait özel eşyalar

Cam kırılması sigortası – aynalar dahil-

Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma

Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet İşyeri (*) Bu teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı YTL’sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamı olarak düşünülmelidir. İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları (Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000 TL limit ile) İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları (Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000 TL limit ile)

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Kiracı Tarafından Yaptırılan Hizmetlerin Korunumu Sigortalının kiracı olması durumunda ve dekorasyon sigorta konusu için ayrıca teminat alınmamışsa; teminat kapsamına giren bir hasara ilişkin kiracı tarafından yaptırılan boya, badana, cila ve sabit dekorasyona ait masraflar, poliçede belirtilen tutarlar ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altındadır.

Makine Kırılması Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması Makine kırılması sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan makine tesisat sigorta bedeli ile hasarlı makinenin yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmamaktadır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılmaktadır.

Elektronik Cihaz Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması Elektronik Cihaz sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan elektronik cihaz sigorta bedeli ile hasarlı elektronik cihazın yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmamaktadır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılmaktadır