SİTE/APARTMAN YÖNETİMİ ORTAK ALAN PAKET SİGORTASI 1 Mart 2018 “Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi” Kapsamında Sunulan Teminatlar:

Yangın, yıldırım, infilak

Sel, su baskını

Yer kayması o Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Dolu Deprem

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Dahili su o İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

Yangın mali sorumluluğu

Yangın, infilak

o Dahili su

o Duman

o Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

o Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlık

o Bina sabit tesisatındaki hırsızlık Taşınan Para Hırsızlık Çalışanlar Tarafından Yapılacak Emniyeti Suiistimal İşveren Sorumluluk

o Servis aracı ile taşıma ve dış görev esnasında oluşabilecek hasarlar ve manevi tazminat talepleri

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

o Site Yönetimi/Yönetici Sorumluluk

o Site Yönetimindeki Çalışan Sorumluluğu

o Bina Parça Kopması Sorumluluk

o Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Sorumluluk

o Reklam Panosu/Totem Sorumluluk

o Kalorifer Dairesi Sorumluluk

o Anten ve Güneş Isı Kolektörü Sorumluluk

o Su Deposu Sorumluluğu o Elektrik ve Sıhhi Tesisat Sorumluluğu

o Otopark Sorumluluk

o Motorlu Araç Sorumluluğu

o Bedeni Zararlar o Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorumluluk Ferdi kaza

SİTE/APARTMAN YÖNETİMİ ORTAK ALAN PAKET SİGORTASI 2 Mart 2018

Cam kırılması Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Makine kırılması

Elektronik cihaz sigortası

Portatif elektronik cihaz sigortası

Enkaz kaldırma masrafları

Yakıt sızması

Kira kaybı

Geçici adres nakil Çalışanlara ait eşya

Eksik sigorta koruması Enflasyon koruması

Site Yönetimi/Yönetici Sorumluluk Yönetim hizmetleri ile bağlantılı olarak ortak alanlarda sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda;

o Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,

o Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi,

o Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri, nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı ortak alan yönetimini/yöneticisini güvence altına alır.

Binaların bakım ve muhafazası da sigortalının işletme faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilir ve binadan kaynaklanacak, sigortalının sorumluluğundaki zararlar da teminat kapsamına dahildir.

Site Yönetimindeki Çalışan Sorumluluğu

Yöneticinin çalıştırdığı kapıcı, bekçi vb. görevlilerle, binanın bakım-onarım işlerini üstlenen taşeronlarının (mesleki sorumluluklara bağlı verilebilecek zararlar hariç olmak üzere) üçüncü kişilere verebileceği zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır. Elektrik ve Sıhhi Tesisat Sorumluluğu Sıhhi ve elektrik tesisatının üçüncü kişilere vereceği zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Otopark Sorumluluk Otopark ya da garajda meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Bina Parça Kopması Sorumluluk Binaya ait veya monte edilmiş olan parçaların düşmesi sonucu üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Sorumluluk Ortak alanlar içindeki tamirat, tadilat ve renovasyon çalışmaları sırasında üçüncü şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahildir.

Kalorifer Dairesi Sorumluluk Kalorifer ve kazan dairesinde oluşabilecek kazalar sonucu üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Anten ve Güneş Isı Kolektörü Sorumluluk Antenlerin ve güneş ısı kolektörlerinin üçüncü kişilere vereceği zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Su Deposu Sorumluluğu Depo ve/veya depo suyuna bağlı olarak üçüncü kişilerin zehirlenmesinden ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Motorlu Araç Sorumluluğu Yönetime ait ve/veya yönetimin kullanımındaki karada çalışan her türlü motorlu taşıma aracı ve römorkları kullananlara, bu araçların sahiplerine veya bu araçları elinde bulunduranlara karşı ileri sürülecek talepler nedeniyle sigortalıya düşen sorumluluklar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) kapsamına girmemek kaydıyla teminata dahil edilmiştir.

Bedeni Zararlar Yangın, duman, infilak, dahili su nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorumluluk Asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde meydana gelebilecek kazalar sonucunda, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri, teminat kapsamına eklenmiştir.