İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

FARK YOK özel hastane de tedavi ve sgk anlaşmaları

sağlık uygulama tebliği tarifesine göre özel hastaneler  tedavi ücretlerinde

%200 e kadar fazla fark alabilirler

Bu durumda sizin  her   hastaneye gittiğiniz de  fark ücreti ödemenize yol amaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası : SGK ile anlaşmalı özel hastane de fark ücreti ödemenize son vermektedir.

T.S.S.  planları iki ana teminata göre oluşmaktadır.

A )   YATARAK TEDAVİ   

B)     YATARAK TEDAVİ VE AYAKYA TEDAVİ yi ödeyen planlar dır.

Antalyasigorta.com olarak ANTALYA da 1991 den bugüne yetkili acenteliklerimiz ile hizmet

üretmekteyiz. T.S.S. alanında da 11 farklı şirketten ürünlerimiz ile karşılaştırmalı analiz yöntemi ile

Ürünleri  sunmaktayız.