ERGO Kep Destek Planı

Sağlık problemleriniz yokken çocuğunuzun güvenliği ve geleceği için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Peki, sağlığınızı kaybederseniz çocuğunuzun giderlerini nasıl karşılayacaksınız?

ERGO Kep Destek Planı, ebeveyn olarak başınıza kritik bir hastalık, kaza sonucu yaşam kaybı ya da sakatlık gelirse çocuğunuzun eğitim ve bakım masraflarını güvence altına alır.

Tercih edeceğiniz yıllık limitine Ve süresine bağlı olarak hak sahibi olan çocuğunuza her yıl tazminat ödemesi yapar.

 

Kep Destek Planımızın Kapsamı:

Kritik Hastalıklar:

·         Kanser

·         Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)

·         Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan

·         Açık Kalp Ameliyatı

·         Kalp Kapakçığı Değişimi

·         Hastalık Sonucu Oluşan İnme (Felç)

·         Multiple Sklerozis

·         Motor Nöron Hastalığı

·         Organ Nakli

·         Böbrek Yetmezliği

·         Büyük Yanıklar

·         Kol veya Bacak Kaybı

·         Körlük

·         İşitme Kaybı

·         Her Türlü Kaza:

·         Kaza sonucu sürekli sakatlık

·         Kaza sonucu yaşam kaybı

–Anne ya da babanın kritik bir hastalık veya kaza geçirmesi durumunda, çocuğa her yıl ödenecek tutar nedir?

Bu tutar ebeveynin poliçeyi alırken 7.000 ve 15.000 TL’lik limit seçenekleri arasından seçerek belirleyeceği tutar olacaktır.

–Peki ebeveynin seçtiği tutar çocuğa kaç sene ödenecektir?

1 yıldan 5 yıla kadar çocuğunuzun ihtiyacına uygun olan süreyi seçerek ödeme süresini siz belirleyeceksiniz. Bir örnekle açıklamak gerekirse; çocuğunuzun senede 15.000 TL tazminatı 5 yıl boyunca almasını istiyorsunuz. Buna göre düzenlenecek poliçenin bir yıllık süresi içinde yaşam kaybı, sürekli sakatlık ya da kritik hastalıklardan biri ortaya çıkarsa, poliçede hak sahibi olarak belirtilmiş çocuğa 5 yıl boyunca her yıl 15.000 TL olmak üzere toplamda 75.000 TL tazminat ödemesi yapılır.

–Çocuğa tazminat ödemesi yapılması için talep edilen belgeler arasında fatura, makbuz gibi herhangi bir harcama belgesi bulunuyor mu?

Planın en büyük avantajı; tazminat ödemesinin yapılması için istenen belgeler arasında fatura ya da makbuz gibi herhangi bir harcama belgesinin bulunmamasıdır. Tazminatı almaya hak kazanan çocuk her sene kendisine ödenecek tutarı en uygun gördüğü şekilde, sigorta şirketine herhangi bir belge ibraz etmeden harcama özgürlüğüne sahiptir.

–Kep Destek’e kimler dahil olabilir?

18-55 yaş arasındaki her ebeveyn bu sigortayı, çocuğunu hak sahibi göstererek yaptırabilir. Önemli olan, ebeveynde poliçe dahilindeki kritik hastalık veya belirtilerinin daha önce bulunmamasıdır. Bu amaçla; bilgilendirme formu ve sağlık beyanı soruları tam ve doğru olarak yanıtlanmış, ıslak imzalı form sigorta şirketi veya temsilcisine teslim edilmiş olmalıdır.

–Ebeveyn bu plandan aldığında kendisinin sahip olduğu her çocuk, poliçede ismi yazmıyor olsa dahi faydalanabiliyor mu?

Ebeveynin kaç çocuğu olursa olsun bu plandan sadece poliçede adı bulunan hak sahibi çocuk faydalanabilir.

–Ebeveynin tüm çocukları plandan yararlanabilir mi?

Her bir poliçede ebeveynlerden biri, en fazla üç çocuğunu güvence altına alabilir. Fakat prim ve limit üçe katlanmaz, var olan limit üçe bölünür. Aynı sigortalı için birden fazla poliçe düzenlenemez, geçersizdir.

–Bu poliçeden yararlanmak için anne ya da baba mı olmak zorundayım?

Büyükanne, büyükbaba, amca, hala, dayı ve teyze iseniz, siz de torunlarınız veya yeğenleriniz için sigorta yaptırabilirsiniz.

–Kep Destek bir birikim sigortası mıdır?

Kep Destek bir birikim sigortası değildir.

Sadece poliçe süresi içinde ebeveynin başına gelen kazaların ölüm veya sürekli sakatlık ile sonuçlanması durumunda ya da ebeveynde kritik bir hastalık teşhis edildiğinde tazminatı, ebeveyn tarafından seçilmiş olan süre içinde isteğe göre peşin veya taksitle ödeyen bir sigortadır.

–Kep Destek’te hak sahibi olarak belirtilmiş çocuğun başına bir kaza ya da hastalık gelirse bu planın tazminat ödemesinde faydalanabilir mi?

 

Bu sigorta anne ya da babanın başına sigorta kapsamındaki bir durum geldiğinde çocuğa (18 yaşından küçük çocuklar için çocuğun kanuni vasisine) tazminat ödemesi yapar. Çocuğun başına gelecek benzeri durumlar bu planın kapsamında değildir