Online Eksper Atama İşlemleri İçin Buraya Tıklayın

 

KULLANIMI  HAKKINDA.

1) Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) Motorlu Araç Sigortalarından (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Motorlu Kara Taşıt Araçlarıİhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası) kaynaklanan taleplerle ilgili olarak sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişilerin hasar bildiriminde bulunabilmesi, eksper atama hakkını kullanması ve atama sürecinin takip edilmesi amacıyla tesis edilmiştir.

 

2) Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesi gereğince, sigorta eksperi sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilebilmektedir. Bu kapsamda, EKSİST’den eksper atama talebi olan sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişiler faydalanabilecektir. Bu konuda düzenlenmiş özel bir vekalet akdi olmaksızın anılan kişiler adına eksper tayin edilemez.

 

uygulama (teamül) de sigorta şirketleri  açtıkları hasar dosyasına sigorta eksperi tayin etmekte ve ücretini kendilerine ödemektedirler.

 sigorta eksperi tarafsız ve bağımsız dır.belgesi olan ( hazine müşteşarlığı sigortacılık genel md.belge verir.) branşlarda çalışır.

 belki 20 sigorta şirketinin hasarına ekspertiz yapma anlaşması vardır.tabi gerekli ücretlerini şirketlerden alarak. 

ülkemizde sigorta eksperlik kurumu  son derece kurumsallaşan bir meslek  dalıdır ve

 ilk dernekleşmeleri 1935   yılına dayanmaktadır.

sizlerde  sigortalısı olduğunuz  hasarlarda   sigorta eksperi atama hakkına  sahipsiniz.

 

HUKUKİ TANIMLAR

Sigorta eksperi: Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiyi,

hazine müşteşarlığı sigortacılık genel müdürlüğü  ne bağlı ve oradan belge alan gerçek ve tüzel kişi şeklinde serbest meslek ifa eden meslek erbapları.